Systemy ARTR

Systemy automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych ARTR umożiwiają odczytanie tablicy rejestracyjnej danego pojazdu. Przy współpracy z bazą danych pozwalają rejestrować i kontrolować ruch pojazdów. Systemy ARTR stają się coraz bardziej popularne a także rozszerza się ich oferta rynkowa.

 


Proces rozpoznawania tablic można podzielić na kilka etapów. Od prawidłowej realizacji każdego z nich zależy ostateczny sukces identyfikacji numeru rejestracyjnego.  Pozyskanie obrazu pojazdu odbywa się za pomocą kamery. Na tym etapie stosuje się zewnętrzne czujniki, przykładowo pętle indukcyjne lub też obraz jest analizowany w sposób ciągły starając się na wyszukanie w nim elementów mogących stanowić tablice rejestracyjne. Analizowany jest histogram obrazu, który polega na tym, że ustala się jednolity kolor tła tablicy i kontrastowe litery. Na tej podstawie oprogramowanie wyszukuje obszary mogące być obrazem tablicy rejestracyjnej - wyszukiwany jest prostokąt odpowiadający wymiarom tablicy rejestracyjnej. Metoda ta może zostać rozszerzona o o analizę ruchu na kolejnych obrazach. Program dzieli tablicę na poszczególne znaki. Odbywa się to na podstawie wyszukiwania przerw pomiędzy nimi oraz rozpoznawanie znaków w systemie OCR (Optical Character Recognition) każdy z wydzielonych znaków jest porównywany ze wzorcami liter i cyfr. W uproszczeniu można powiedzieć, że każdy z punktów odczytanego znaku jest porównywany z punktem znaku wzorca.

 


W przypadku rozpoznania tablic rejestracyjnych znajdujących się na określonej liście system może podjąć rożne działania takie jak otwieranie bramy, przełączanie sygnalizacji świetlnej, wyzwalanie alarmów lub przesyłanie informacji do centrali.