• Zamek LockData
    Zamek LockData
  • Czytnik z klawiaturą
    Czytnik z klawiaturą

Kontrola dostępu

Zamek LOCKDATA instalujemy w ciągu kilku minut w miejsce tradycyjnej klamki w drzwiach. Nie wymaga prowadzenia przewodów zasilających i sygnałowych. Zasilanie z kompletu typowych baterii wystarcza na ponad 20 tysięcy otwarć. Programowanie i obsługa za pośrednictwem klawiatury lub przy użyciu kart chipowych.

 

Zamki z czytnikiem kart rejestrują w pamięci informację o ostatnich 700 przejściach z podaniem daty, czasu i numeru karty. Niezbędnych informacji do kontroli dostępu może dostarczyć system oparty na niezawodnych kartach zbliżeniowych, przydzielanych każdemu pracownikowi i okresowo gościom.
 

W wielu nowoczesnych przedsiębiorstwach niezbędna jest kontrola dostępu, pobytu oraz ruchu osobowego na całym obszarze firmy. Zapewnia to wzrost bezpieczeństwa oraz skuteczniejsze zarządzanie.

 

Czytniki kodu karty zbliżeniowej montuje się przy każdych ważnych drzwiach. Dzięki temu w bazie komputera można rejestrować wszystkie przejścia uprawnionych osób. Umożliwia to, oprócz pełnej kontroli dostępu, określanie miejsca pobytu wybranych osób i rejestrowania czasu pracy pracowników.